«…Τετάρτη 26 Μαΐου 1841. Ο ∆ιοικητής του Φρουρίου της πόλεως Χαλκίδας Γερµανός συνταγµατάρχης Φαβρίκιος, κατά την διέλευσίν µου εκ Χαλκίδος µου είχε συστήσει να µη παραλείψω, κατά την περιήγησίν µου εκ την Εύβοιαν, να επισκεφτώ τα ερήπια της αρχαίας Πύλης, εις απόστασιν τεσσάρων ωρών από το Αχµέτ Αγά» 

Alexandre Buchon (1791-1846) στο βιβλίο του «Περιήγησις εις Ελληνικάς νήσους», για την επίσκεψη του στο Πήλι το 1841

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Ναός Αγ.Δημητρίου

Καστρί Πηλίου

Ναός Αγ.Δημητρίου

Πρώην Μονή η οποία βάση μελετών, είναι αρχαιότερη του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου. Ο περιβάλλων χώρος έχει μεταβληθεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις καθώς και τα ιστορικά σημάδια και αντικείμενα που μαρτυρούσαν την ιστορικότητα του.

Ο ερευνητής και συγγραφέας Θόδωρος Σκούρας, στο βιβλίο του «Βυζαντινά µνηµεία της Εύβοιας», συσχετίζει το ιστορικό εκκλησάκι του Αη Γιάννη του Θεολόγου µε την προϋπάρχουσα στην περιοχή, µονή του Αγίου ∆ηµητρίου. Στο ίδιο βιβλίο κάνει την παρακάτω επισήµανση: «…Ο ∆ηµητρίου γράφει: ”Στην ίδια περιοχή υπήρχε κατά το παρελθόν η µονή του Αγίου ∆ηµητρίου που καταστράφηκε από τους Σαρακηνούς και της οποίας ο Άγιος Ιωάννης ήταν παρεκκλήσι”. Πραγµατικά λίγα µέτρα πριν την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου ήταν το µοναστήρι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα απολύτως γιατί και τα ερείπια τα εξαφανίσανε απ’ εκεί, αφού έχουν χτιστεί εξοχικά ασφαλώς στο χώρο της µονής και η απόσταση τους από την υπάρχουσα εκκλησιά είναι λίγα µέτρα που εκφράζονται µε µονοψήφιο αριθµό. Σ’ αυτή τη νέα εκκλησιά το µόνο δείγµα από την παλιά είναι οι παραστάτες της εισόδου και το υπέρθυρο…».

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΛΙ

Εκκλησίδιο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

Κοντά στην παραλία του Πηλίου υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, του 14ου αιώνα, με μοναδικές τοιχογραφίες. Στις 8 Μαΐου στο πανηγύρι του συρρέει πλήθος πιστών. Το εκκλησάκι το συνοδεύει και μια παράξενη σύγχρονη ιστορία. Γύρω στο 1987 οι κάτοικοι ένα πρωινό βρήκαν στο δάπεδο της εκκλησίας ανοιγμένες τρύπες, ενώ δίπλα τους υπήρχαν σκόρπιες άδειες κούτες. Λέγεται ότι οι Γερμανοί κατά τον B' παγκόσμιο πόλεμο είχαν κρύψει νομίσματα στις κούτες και προφανώς όταν έκριναν ως κατάλληλη τη στιγμή ήρθαν και τα ανέσυραν.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Καστρί Πηλίου

Είναι βραχώδες ύψωμα πάνω από το Πήλι, όπου αρκετά χρόνια πριν, σώζονταν λείψανα αρχαίων τειχών ύψους 3 μέτρων Κλασικής και Ελληνιστικής εποχής (όπως άλλωστε είχε παρατηρήσει και ο Γάλλος ερευνητής Μπυσόν, κατά την επίσκεψη του το 1840). Το φρούριο ίσως κτίστηκε από τους Αθηναίους. Επιπλέον, πάνω σε έρευνες βρέθηκαν όστρακα των ίδιων χρονικών περιόδων. Σήμερα, συνεχίζει να εντυπωσιάζει η πανοραμική θέα της τοποθεσίας, με την ελληνική σημαία να κυματίζει (τοποθετημένη στο Καστρί) πάνω από τα σπίτια και τους ανθρώπους του Πηλίου!

θέα Καστρί Πήλι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΣΤΡΙ